Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Grau a la UdL?

 T’interessa aquest grau si vols formar-te per esdevenir:

- Un professional de les llengües amb un nivell d’expert en català i castellà i fins a un nivell avançat en l’anglès i el francès.

- Un mediador en entorns multiculturals expert en les relacions entre llengües i cultures.

- Un professional capaç d’assessorar individus i col·lectius sobre la millora dels processos comunicatius, incloent l’empresa, la xarxa i les entitats educatives, entre d’altres.

- Treballar en el futur en algun d’aquests àmbits:

o   Assessorament lingüístic i cultural

o   Dinamització lingüística i cultural

o   Mediació lingüística i multicultural

o   Traducció

o   Edició i correcció de textos

o   Món editorial

o   Docència de llengües

o   Tecnologies del llenguatge

o   Mitjans de comunicació

o   Àrees de comunicació en empreses i institucions

o   Relacions internacionals

o   Gestió documental.

 

T’interessa cursar aquest grau a la UdL perquè:

- Aquests estudis s’ofereixen en molts pocs centres a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

- A la UdL tenim una gran tradició en l’oferta d’estudis sobre diferents llengües i cultures i sempre hem intentat anar incorporant-hi les demandes sorgides d’una societat canviant en torn a la gestió de la informació, el multilingüisme i la multiculturalitat.

- El nostre professorat desenvolupa la seva recerca en l’àmbit de la lingüística aplicada de forma especialment remarcable en termes de producció científica, participació i lideratge de projectes i grups d’investigació de l’àmbit.

- El nostre és un centre que té com a avantatge un tracte molt proper amb l’estudiantat, tant per part del professorat com del personal d’administració i serveis.