Inici del Contingut

Matèria transversal

Les institucions universitàries han d'oferir alguns coneixements i capacitats que són socialment útils per al conjunt dels estudiants, indistintament de la titulació que cursin, i que tenen així un caràcter de formació transversal. La UdL ofereix aquests coneixements i capacitats mitjançant les assignatures de Matèria Transversal (6 ECTS) que consta en els plans d’estudis de tots els graus.

L'alumne del Doble Grau en Lletra-Filologia Catalana podrà decidir si cursa o no l'assignatura Matèria Transversal.

En el cas que l’alumne vulgui cursar la Matèria Transversal, s'haurà d'inscriure en les activitats que la UdL ofereix anualment com a matèria transversal (http://www.udl.cat/ca/serveis/upd/Oferta_transversal/) fins a superar els 6 ECTS necessaris.